امکانات

به اطلاع می‏رساند مرکز ملّی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران (GS1 Iran) به منظور ارتقاء دانش شرکت‌های نمایندگی و شرکت های همکار و ترويج استفاده از استانداردهاي ‏GS1 در حوزه‌های مختلف، دوره آموزشی متوسطه (Intermediate) سیستم GS1 را در دو مقطع زمانی به شرح ذیل برگزار می‌نماید:

کسب و کار ها به دنبال فرصت های انعطاف پذیر، راحت و متمرکز برای اهداف یادگیری منحصر به فرد خود هستند، مأموریت GS1 ایران ، برای پاسخگویی به این نیاز، است.

در راستای ارتقاء دانش، توسعه و ترویج استفاده از استانداردهای GS1 دوره ردیابی در حوزه پوشاک برگزار گردید.

به منظور ارتقاء دانش ، توسعه و ترویج استفاده از استانداردهای GS1  در حوزه های مختلف صنایع  و در راستای همکاری بیشتر نمایندگان با این مرکز دو دوره مقدماتی و متوسطه GS1 برگزار گردید.

مستندات